ניתוח קטרקט בלייזר – Laser Cataract Surgery ד”ר עמי הירש

יותר מ-60,000 ניתוחי קטרקט מתבצעים מדי שנה בישראל גישה חדשנית באמצעות לייזר מאפשרת למנתח דיוק מרבי ועל כך נדבר עם ד”ר עמי הירש, מנתח עיניים בכיר שלום לך ד”ר הירש, שלום וברכה קודם כל מהו קטרקט ? בעין יש לנו מערכות אופטיות קרנית זה החלון החיצוני של העין, שווה בערך ל-40 מספרים אם נרצה לתרגם […]

Benefits of Laser-Assisted Cataract Surgery

(Interviewer) Hi today we’re here in the operating room at Fraser Valley Cataract and Laser in Surrey, British Columbia where we’re here with Dr. Chu today to talk about LenSx and how we use it for cataract surgeries and its benefits for patients. We’re going to quickly do a demo in the OR as well. […]

What is cataract? | Nuffield Health

cat right which is a clouding of the natural lens of the eye is the biggest cause of reversible blindness worldwide early signs include blurred vision glare from car headlights and difficulty reading if you wear glasses your prescription may keep changing within a short space of time for some people their prescription is affected […]

Laser cataract surgery vs standard cataract surgery

Laser-assisted cataract surgery, or Femtosecond-assisted laser cataract surgery – FLACS as we like to call it – is a relatively new innovation in ophthalmology and it certainly has its place in my surgical practice. The difficulties and the challenges that cataract surgery pose is that every step needs to be done with a great deal […]

Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery | David Richardson, MD

So today’s topic is going to be on Femtosecond Laser Cataract Surgery also known as FLACS. In particular, we’re going to be discussing whether or not the literature supports the marketing. First of all, can I have a show of hands how many are familiar with FLACS? Ok, very good. How many of you have […]

Astigmatism and Cataracts: Advanced Laser Surgery Available

(upbeat music) – Astigmatism is when your eye, rather than being shaped like a basketball, is shaped more like a football, and what that means is that images are stretched in a certain direction. This is something that most patients wear glasses for and are able to compensate with the glasses that they wear. The […]

Dr. Nehal Patel – Gulf Coast Eye Institute – LASIK Lifestyle

Hi. I’m Nehal Patel. I’m one of the surgeons at Gulf Coast Eye Institute. I’m a comprehensive ophthalmologist. I specialize in refractive and cataract surgery. I’m a glaucoma as well as retina specialist as well. Today we’re going to talk a little bit about LASIK surgery. LASIK surgery has revolutionized our ability to see, especially […]